بررسی و معرفی انواع لوازم خیاطی مثل نخ خیاطی، سوزن خیاطی، زیپ، قیچی خیاطی، ابزار اندازه گیری و … در فروشگاه خرازی ترمه